About Images

Bartosz Kowalik

Jestem twórcą pierwszego w Polsce profesjonalnego systemu informatycznego do tzw. Teleopieki, zapewniającego całodobową pracę centrów ratunkowych. System sprawia, że Rodziny czują się bezpiecznie wracając do normalnego życia osobistego i zawodowego, gdyż nie muszą spędzać większości czasu przy chorych.

Wdrażając moje rozwiązanie do istniejącego Telecentrum lub tworząc nowe telecentrum od podstaw dobieram odpowiedni tryb pracy do oczekiwanego zakresu telecentrum, tworzę procedury oraz oferuję swój know-how wypracowany i sprawdzony przez wiele lat. Rekomenduję również odpowiednie urządzenia zintegrowane z systemem lub integruje urządzenia licencjobiorcy.

Zajmuję się również tworzeniem i prowadzeniem podmiotów leczniczych, Centrów Telemedycznych i Centrów Ratunkowych, przygotowywaniem i składaniem wniosków, raportowaniem do GUS, MZ oraz tworzeniem różnych systemów informatycznych dla klientów w tym systemów klasy CRM, systemów telekomunikacyjnych i systemów medycznych.

Główny produkt - SI CR

System Informatyczny Centrum Ratunkowego

Pierwszy w Polsce profesjonalny system do Teleopieki w liczbach (stan na 2022-07)

214.5

Pomiarów

97,000

Pacjentów

1.20

Połączeń

7

Telecentrów

Moduły dodatkowe do SI CR

Oprócz standardowego Systemu Informatycznego Centrum Ratunkowego obsługiwanego przez ratowników, ratowników medycznych, pielęgniarki, lekarzy oraz pracowników administracyjnych, dostępne są różne dodatki, rozszerzenia systemu oraz indywidualne rozszerzenia programowane na zamówienie licencjobiorcy.

SI CR można rozszerzyć o m.in. „Portal Pacjenta”, który dostępny z poziomu przeglądarki komputera lub telefonu. Daje Pacjentowi oraz osobom upoważnionym możliwość wglądu do pomiarów z opasek, zgłoszeń z telecentrum oraz daje możliwość korzystania z opcji dodatkowych telecentrum np. recepty, wgranie dokumentacji medycznej, aktualizacji danych medycznych.

Rozszerzony Portal Pacjenta daje możliwość opłacania abonamentów, wystawiania dokumentów księgowych, zakupu usług dodatkowych czy zawierania nowych umów pomiędzy Pacjentem, a Telecentrum. Automatyczne generowanie umów, dokumentów przewozowych i przyjmowanie płatności ułatwia i usprawnia pracę Telecentrum, a dla Pacjenta lub jego rodziny jest ułatwieniem w opłacaniu usługi.

Mapa Telecentrów wykorzystujących SI CR

Mapa Telecentrów wykorzystujących SI CR

Ze względu na łączące mnie zapisy umów NDA, wskazane są tylko orientacyjne lokalizacje telecentrów bez wskazań ich nazw oraz danych licencjobiorców.

Ścieżka zawodowa

Wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Dyrektor Centrum Medycznego

 • Zarządzanie Centrum Telemedycznym oraz Centrum Medycznym w oparciu o autorskie rozwiązanie systemowe.
 • Projektowanie, programowanie i wdrażanie dodatkowych rozwiązań informatycznych dla Centrum Medycznego, Ratunkowego i Telemedycznego.
 • Zarządzanie grupą ratowników, konsultantów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracyjnych oraz nadzorowanie ich pracy.
 • Przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prowadzenia podmiotu leczniczego.
 • Raportowanie do klientów, zamawiających oraz odpowiednich instytucji publicznych.
 • Budowanie i realizacja strategii firmy oraz strategicznych planów długoterminowych.

Dyrektor Centrum Telemedycznego

Dyrektor Centrum Ratunkowego

 • Zarządzanie Centrum Ratunkowym w oparciu o autorskie rozwiązanie systemowe.
 • Zarządzanie grupą kilkudziesięciu ratowników, konsultantów, lekarzy oraz nadzorowanie ich pracy.
 • Przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej do prowadzenia Centrum Ratunkowego.
 • Raportowanie do klientów, zamawiających oraz odpowiednich instytucji publicznych.

Specjalista ds. tworzenia systemów telekomunikacyjnych

Full Stack Developer

 • Stworzenie autorskiego systemu dla Centrum Ratunkowego tzw. Telecentrum - wraz z integracją z urządzeniami telemedycznymi oraz telemetrycznymi do monitorowania parametrów życiowych.
 • Tworzenie systemów z zakresu EDM, telekonsultacji medycznych, zarządzania gabinetami lekarskimi.
 • Tworzenie systemów IVR.
 • Tworzenie modułów płatności.
 • Tworzenie systemów klasy CRM.

Koordynator Projektu "Obsługi telefonicznej rejestracji i informacji dla pacjentów IHiT w Warszawie"

 • Szkolenia personelu z zakresu Zasad udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, Praw Pacjenta oraz warunków udzielania świadczeń w siedmiu Poradniach Specjalistycznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 • Zarządzanie infolinią, szkolenia personelu.
 • Weryfikacja jakości udzielanych informacji przez pracowników.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych, systemowych.

Wiceprezes zarządu Fundacji

Koordynator projektu "Infolinia Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19"

 • Zarządzanie ponad 60cio osobowym personelem.
 • Zarządzanie infolinią, szkolenia personelu.
 • Weryfikacja jakości udzielanych informacji przez pracowników.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych, systemowych.
 • Opracowywanie raportów, rekrutacje pracowników.

Koordynator Projektu Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Zarządzanie infolinią, zarządzenie personelem.
 • Szkolenia personelu z zakresu Ochrony Zdrowia, Systemu Ochrony Zdrowia, Zasad udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych, Praw Pacjenta.
 • Weryfikacja jakości udzielanych informacji przez pracowników.
 • Rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych, systemowych.
 • Opracowywanie raportów, rekrutacje pracowników.

Koordynator projektu konsultacji społecznych Ministerstwa Edukacji Narodowej

Koordynator projektu kampanii "Konstytucja dla nauki" Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Ukończone kursy

Funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

Prawa i obowiązki pacjentów.

Przygotowanie ofert w konkursach na świadczenia zdrowotne.

RODO dla podmiotów medycznych.

Raportowanie i sprawozdawczość w ochronie zdrowia.

Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie.

Menadżer pomocy psychologicznej w jednostkach służby zdrowia z elementami interwencji kryzysowej.

Opieka nad pacjentem w przebiegu choroby neurodegeneracyjnej.

Prewencja zachowań suicydalnych.

Skontaktuj się ze mną

Chcesz otworzyć Telecentrum? Potrzebujesz systemu? Chcesz otworzyć podmiot leczniczy? Masz inne zapytania? Wypełnij proszę poniższy formularz.

CAPTCHA 
imroz